Zakład Doskonalenia Zawodowego

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Nasielska 48, 04-342 Warszawa
Telefon: +48 (22) 610 80 45 fax. +48 (22) 610 90 78

Strona Internetowa: http://www.ckwarszawa.zdz.edu.pl 

Centrum Kształcenia Krajowe Centrum Metodyczne  Kształcenia i Egzaminowania Spawaczy powstało w 1995 r. na warszawskiej Pradze.

Od początku swego istnienia placówka specjalizuje się w szkoleniu spawaczy i pracowników wybranych zawodów     budowlanych oraz kierowców wózków jezdniowych. Z powodzeniem prowadzi również kursy operatorów maszyn poligraficznych i krajarek poligraficznych.

W działalności edukacyjnej staramy się jak najlepiej spełnić oczekiwania edukacyjne pracodawców i wszystkich osób, które w naszych szkoleniach pokładają swoje nadzieje zawodowe.

 

Krajowe Centrum Metodyczne Kształcenia i Egzaminowania Spawaczy:

– prowadzi prace nad wdrożeniem norm europejskich w zakresie spawalnictwa;
– wprowadza nowości techniczne do szkolenia dzięki współpracy z krajowymi i zagranicznymi dystrybutorami urządzeń, sprzętu i materiałów spawalniczych;
– organizuje szkolenia i seminaria spawalnicze we własnej siedzibie oraz w zakładach pracy;
– współpracuje z ośrodkami szkolenia spawaczy w zakresie dydaktyki i poprawy warunków techniczno – organizacyjnych szkolenia;
– doskonali metody ewaluacji szkoleń i egzaminowania spawaczy;
– przygotowuje spawaczy do pracy w krajach Unii Europejskiej;
– przeprowadza weryfikację umiejętności spawaczy ubiegających się o pracę za granicą.

Centrum upowszechnia metodologię modułowego szkolenia spawaczy. Naszym dorobkiem jest współpraca z partnerami zagranicznymi. Jesteśmy otwarci na współpracę krajową i zagraniczną.
 
 Centrum:
 – posiada wdrożony System Jakości wg normy PN – ISO 9001;
– posiada certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego uprawniający do przeprowadzania szkoleń i organizowania egzaminów spawaczy zgodnie z Warunkami Technicznymi Dozoru Technicznego;
– posiada atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach uprawniający do szkolenia oraz egzaminowania spawaczy po kursach o charakterze podstawowym i ponadpodstawowym w oparciu o wytyczne Instytutu.

Zobacz na mapie Zakład Doskonalenia Zawodowegowieksza mapa

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.