„Wacetob” Sp. z o.o. Warszawskie Centrum Postepu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa

"Wacetob" Sp. z o.o. Warszawskie Centrum Postepu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa

"Wacetob" Sp. z o.o. Warszawskie Centrum Postepu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa

ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa
Telefon: +48 (22) 622 13 46
Telefon: +48 (22) 625 78 07

Strona Internetowa: http://www.wacetob.com.pl 

 

Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa WACETOB powstało w 1982 roku z inicjatywy działaczy Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa jako jednostka gospodarcza wspierająca działalność statutową stowarzyszenia, w oparciu o wykorzystanie kwalifikacji zawodowych jego członków.

Głównymi kierunkami działalności firmy są: wyceny nieruchomości, ekspertyzy i opinie dotyczące stanu technicznego budynków i budowli, projektowanie i kosztorysowanie, wydawnictwa specjalistyczne z dziedziny kosztorysowania i wyceny nieruchomości, programy komputerowe do wyceny nieruchomości, szkolenia na kursach lub Studium Podyplomowym, nadzory inwestorskie, opinie prawne dotyczące umów o roboty budowlane i zamówień publicznych oraz prawa budowlanego.

W latach 1985-1989 w Warszawskim Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa przygotowywano pod względem merytorycznym materiały do programu telewizyjnego „Wszechnica Budowlana”, który popularyzował i uczył sztuki budowania. Osiągnęliśmy bardzo spektakularny sukces na arenie międzynarodowej, uczestnicząc w Światowym Salonie Wynalazków EUREKA 86’ w Brukseli – zdobywając srebrny medal.

Ściśle współpracujemy z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Instytutem Techniki Budowlanej.

Uczestniczymy w wielu konferencjach naukowo-technicznych, mamy ścisłe powiązania z kadrą inżynieryjno-techniczną Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, co pozwala nam na ciągłe aktualizowanie oferty, tak by wychodziła ona naprzeciw rzeczywistym potrzebom rynku.

Posiadamy  w Warszawie Punkt Konsultacyjny, w którym udzielamy porad dotyczących kosztorysowania robót budowlanych, wycen nieruchomości.

Zobacz na mapie "Wacetob" Sp. z o.o. Warszawskie Centrum Postepu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwawieksza mapa

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.