Społeczny Zespół Szkół Policealnych SOP w Łodzi

Społeczny Zespół Szkół Policealnych SOP w Łodzi

Społeczny Zespół Szkół Policealnych SOP w Łodzi

ul. Kopcińskiego 5/11, 90-242 Łódź
Telefon: +48 (42) 678 56 75 fax. +48 (42) 678 56 79

Strona Internetowa: http://www.szsz-sop.pl 

W skład Zespołu Szkół aktualnie wchodzą:

Społeczna Zaoczna Policealna Szkoła Optyczna (dla dorosłych), kształcąca w formie  zaocznej w zawodzie: technik optyk – specjalność: optyka okularowa,  refraktometria.

Szkoła kształci w zawodzie optyki okularowej i refraktometrii przygotowując słuchaczy do dobierania i wykonywania okularów korekcyjnych i innych pomocy wzrokowych, dokonywania napraw i konserwacji wszelkiego typu okularów, wykonywanie pomiarów refrakcji u osób dorosłych, kontaktologii oraz udzielania instruktażu w zakresie posługiwania się pomocami wzrokowymi.

Szkoła posiada własne, bardzo dobrze wyposażone pracownie optyczne, optometryczne i informatyczne, w których zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną, profesjonalną kadrę pedagogiczną.

Praktyki zawodowe odbywają się zarówno w dużych firmach optycznych np.: Fielmann czy Vision Express jak i w prywatnych zakładach optycznych.

Zajęcia dotyczące pomocy wzrokowych i rehabilitacji niedowidzących odbywają się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących.

Szkoła współpracuje między innymi z Jeleniogórskimi Zakładami Optycznymi i firmami: Hoya, Rodenstock, Essilor, Ciba Vision, Liw Lewant czy PSM OPTYKA organizując wycieczki i szkolenia dla słuchaczy.

 

Społeczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (dla dorosłych), kształcąca w formie zaocznej w zawodzie: technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkoła przygotowuje wysoko wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny ochrony zdrowia i życia pracowników w służbach BHP oraz urzędach nadzoru i kontroli.

Zobacz na mapie Społeczny Zespół Szkół Policealnych SOP w Łodziwieksza mapa

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.