Rzeczoznawcy Techniki Samochodowej, Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń. „Rzeczoznawcy- PZM” Sp.z.o.o

Rzeczoznawcy Techniki Samochodowej, Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń. "Rzeczoznawcy- PZM" Sp.z.o.o

Rzeczoznawcy Techniki Samochodowej, Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń. "Rzeczoznawcy- PZM" Sp.z.o.o

ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań
Telefon: +48 (61) 853 78 87
Telefon: +48 (61) 853 74 49

Strona Internetowa: http://www.rzeczoznawcy-pzm.poznan.pl 

Rzeczoznawcy Techniki Samochodowej, Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń
"RZECZOZNAWCY – PZM" Spółka z o.o. w Poznaniu

Spółka z o.o. "Rzeczoznawcy – PZM" została powołana z inicjatywy grupy rzeczoznawców samochodowych z Wielkopolski i wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000185857. Zatrudniamy w Wielkopolsce 144 kwalifikowanych rzeczoznawców, zweryfikowanych przez Komisję Weryfikacyjną Ministra Transportu (d. Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Komunikacji i Ministerstwo Infrastruktury)
– członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego Stowarzyszenie – Rzeczoznawcy Samochodowi EKSPERTMOT, zostało powołane wolą grupy rzeczoznawców techniki samochodowej i ruchu drogowego w 1990 roku. Korzenie Organizacji sięgają roku 1948. Przez wszystkie lata, rzeczoznawcy skupieni obecnie w Stowarzyszeniu wykształcili własny model działalności rzeczoznawczej obejmującej procedury przyjmowania kandydatów,
ich szkolenia, sylwetki etycznej, zakresu wiedzy fachowej procedury jej uzupełniania, sposobu i trybu opracowywania rezultatów badań rzeczoznawczych
oraz ich weryfikacji.

Zobacz na mapie Rzeczoznawcy Techniki Samochodowej, Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń. "Rzeczoznawcy- PZM" Sp.z.o.owieksza mapa

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.