„Promyk” Przedszkole Niepubliczne

"Promyk" Przedszkole Niepubliczne

"Promyk" Przedszkole Niepubliczne

ul. Grodzka 34a, 70-560 Szczecin
Telefon: +48 (91) 462 68 72

Strona Internetowa: http://www.promyk.h.win.pl 

Przedszkole "Promyk" zainicjowało działalność 01.09.1993r. przy ul. Grodzkiej 34a w Szczecinie. Twórcą projektu przedszkola, właścicielem i dyrektorem jest mgr Helena Grzywacz: pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, absolwentka studiów podyplomowych "Zarządzanie w Oświacie" oraz licznych szkoleń z zakresu zarządzania zespołem, umiejętności komunikacyjnych i asertywności, budowania relacji, rozwiązywania konfliktów i negocjacji, pozyskiwania funduszy unijnych. Odbyła także specjalistyczne szkolenia i warsztaty w zakresie wychowania przedszkolnego; pedagogiki zabawy, edukacji matematycznej dziecka przedszkolnego, glottodydaktyki. W momencie tworzenia koncepcji i struktury organizacyjnej Niepublicznego Przedszkola "Promyk", była nauczycielką z sześcioletnim stażem, w tym przez rok na stanowisku dyrektora. Jej doświadczenie i wiedza zaowocowały wizją innowacyjnego przedszkola, skutecznie i nowocześnie zarządzanego. Zadaniem stało się stworzenie warunków i środków zapewniających opiekę i pełny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, tak by gotowe ono było podjąć obowiązek szkolny oraz by potrafiło radzić sobie z adaptacją do szybko zmieniających się warunków otoczenia. Istotnym wyzwaniem było podmiotowe traktowanie dziecka i jego problemów, otwartość na jego predyspozycje i uzdolnienia, uczenie go samodzielności, uwrażliwianie na reguły i normy społeczne. Oddziaływania powstają w oparciu o najnowsze trendy wychowawcze i dydaktyczne, tak by program nauczania był spójny z wymogami współczesnego życia. Ważnym elementem naszej pracy jest współpraca z rodzicami. Ich wsparcie i kontynuacja w warunkach domowych naszych wysiłków są gwarantem sukcesu dziecka.

Zobacz na mapie "Promyk" Przedszkole Niepublicznewieksza mapa

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.