Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP we Wrocławiu

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP we Wrocławiu

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP we Wrocławiu

ul. Orzechowa 2, 50-540 Wrocław
Telefon: +48 (71) 373 10 10
Telefon: +48 (71) 373 12 20

Strona Internetowa: http://www.osz.wroclaw.pl 

OSZ we Wrocławiu został utworzony 1-go stycznia 2011r. jako państwowa jednostka budżetowa w strukturze Ochotniczych Hufców Pracy w miejsce Ośrodka Centralnego Szkolenia Maszynistów we Wrocławiu.
OSZ we Wrocławiu przejął działalność, tradycje, pracowników i mienie utworzonego w 1952r. Ośrodka Centralnego Szkolenia Maszynistów we Wrocławiu.

Przy Ośrodku działalność prowadzi Państwowa Komisja Egzaminacyjno-Kwalifikacyjna, która po zakończonym kursie egzaminuje słuchaczy i nadaje państwowe uprawnienie operatora maszyn roboczych ewidencjonowane w Centralnym Rejestrze Operatorów przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Wrocławiu prowadzi szkolenia operatorów maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, do obsługi których niezbędne są uprawnienia państwowe.

Pełen wykaz tych maszyn i urządzeń zawarty jest w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Szkolenia prowadzone są zgodnie z programami nauczania opracowanymi przez Instytut Mechanizacji, Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Zobacz na mapie Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP we Wrocławiuwieksza mapa

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.