Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o.

ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn
Telefon: +48 (89) 527 27 53
Telefon: +48 (89) 535 00 89

Strona Internetowa: http://www.opgk.olsztyn.pl 

Firma ma swoją siedzibę w Olsztynie, malowniczo położonym, a zarazem największym mieście i stolicy województwa warmińsko – mazurskiego. W tym panelu znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące położenia geograficznego Naszej firmy.

Zakres robót geodezyjnych:

Pionowe i poziome osnowy geodezyjne ( w tym realizacyjne)

Osnowy szczegółowe w technice GPS

Ścienne osnowy odtwarzalne

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

Mapy do celów prawnych

Mapy do celów projektowych dla dróg i linii kolejowych

Mapy sytuacyjno – wysokościowe dla linii energetycznych opracowywane metodą skaningu laserowego

Geodezyjna obsługa inwestycji

Pomiary przemieszczeń obiektów budowlanych

Modernizacje, odnowienie ewidencji gruntów i budynków

Atestacja dalmierzy na Regionalnej Bazie Długościowej

Zakres robót fotogrametrycznych:

Ortofotomapa i DTM (numeryczny model terenu)

Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana

Zakres robót związanych z tworzeniem SIT:

Wykonywanie map numerycznych w programach: MicroStation, AutoCad, EwMapa

Tworzenie numerycznych modeli terenu (DTM)

Tworzenie obiektowej Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu w programie SESUT

Opracowywanie i wdrażanie systemów zarządzania miastem

Zakres prac związanych z topografią

Sporządzanie map topograficznych w skalach: 1:10 000

Sporządzanie map topograficznych w skalach: 1:50 000

Opracowywanie Topograficznych Baz Danych

Zakres prac związanych z reprodukcją:

Przygotowanie obrazów rastrowych – skanowanie (rozdzielczość do 1200dpi, format A0)

Kalibrowanie i przeskalowanie rastrów

Wydruk na ploterze (rozdzielczość do 1200dpi, format A0)

Zakres prac związanych wyceną nieruchomości:

Wyceny nieruchomości gruntowych

Wyceny budynków i lokali

Zobacz na mapie Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o.wieksza mapa

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.