LAB-EL Elektronika Laboratoryjna Sp. J.

LAB-EL Elektronika Laboratoryjna Sp. J.

LAB-EL Elektronika Laboratoryjna Sp. J.

ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły
Telefon: +48 (22) 753 61 30
Telefon: +48 (22) 753 61 35

Strona Internetowa: http://www.label.pl 

Powstała w 1989 roku firma LAB-EL Elektronika Laboratoryjna jest producentem aparatury kontrolno-pomiarowej przeznaczonej głównie do pomiarów i rejestracji parametrów klimatu i/lub mikroklimatu w pomieszczeniach. Oferta obejmuje przyrządy o dowolnej konfiguracji, począwszy od miniaturowych logerów, przenośnych i stacjonarnych termohigrometrów, termometrów i barometrów, przez rozbudowane systemy nadzoru klimatu w pomieszczeniach, regulatory-sterowniki przemysłowe i rolnicze, aż po stacje meteorologiczne o dowolnej konfiguracji (włącznie z radiową lub internetową transmisją wyników pomiarów).
 

Na ofertę firmy LAB-EL składa się kilka tematów:

 

sprzedaż i wynajem elektronicznej aparatury kontrolno pomiarowej służącej do pomiarów, rejestracji, sygnalizacji przekroczeń wartości progowych, sterowania i regulacji takich wielkości fizycznych jak:

wilgotność,

temperatura,

ciśnienie,

pomiary meteorologiczne (np. prędkość i kierunek wiatru),

wielkości fizyczne procesów przemysłowych,

i inne wg. wymagań klientów;

oprogramowanie użytkowe do obsługi oferowanych przyrządów i systemów;

serwis, instalacje, szkolenia dotyczące oferowanych przyrządów i systemów;

usługi wzorcowania przyrządów pomiarowych – dział wzorcowań Laboratorium Wilgotności, Temperatury i Ciśnienia LAB-EL (akredytacja PCA AP 067) świadczy usługi wzorcowania (przyrządów własnej produkcji jak i innych producentów): termohigrometrów, higrometrów, higrometrów punktu rosy, termometrów elektronicznych, czujników termometrów rezystancyjnych (platynowych), czujników termoelektrycznych (termopar), barometrów, ciśnieniomierzy różnicowych, komór klimatycznych i termostatycznych;

usługi badania mikroklimatu pomieszczeń – dział badań Laboratorium Wilgotności, Temperatury i Ciśnienia LAB-EL (akredytacja PCA AB 679) świadczy usługi w zakresie pomiarów parametrów mikroklimatu wszelkiego typu pomieszczeń (temperatury, wilgotności względnej);

doradztwo techniczne i ekspertyzy dotyczące aparatury i oprogramowania (np. konsultacje dotyczące konkretnych aplikacji, ekspertyzy w zakresie rozmieszczenia czujników w docelowym pomieszczeniu np. magazynie lub hurtowni);

opracowywanie dokumentacji projektowej i walidacja zainstalowanych urządzeń pomiarowych zgodnie z wymaganiami systemów jakości ISO, HACCP, GAMP.

Zobacz na mapie LAB-EL Elektronika Laboratoryjna Sp. J.wieksza mapa

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.