Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnów
Telefon: +48 (14) 632 31 00 fax. +48 (14) 632 31 11

Strona Internetowa: http://www.ksgaz.pl 

Obszar działania KSG sp. z o.o. obejmuje 4 województwa Polski południowo-wschodniej: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie, w tym 69 powiatów i 546 gmin.

Na tym obszarze przebiega jeden z głównych gazociągów krajowego systemu przesyłowego, zasilany gazem ziemnym pochodzącym z importu, a także ze złóż krajowych. Zlokalizowana jest tu bogata infrastruktura w postaci gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych, tłoczni i magazynów gazu, stacji redukcyjno – pomiarowych I i II stopnia. Spółka dysponuje również obiektami administracyjnymi oraz nowoczesnymi urządzeniami i sprzętem technicznym. Zatrudnia doświadczoną, specjalistyczną kadrę pracowniczą w ilości około 3 200 osób.

 

Posiadany potencjał gospodarczy i kadrowy, korzystna lokalizacja względem źródeł zasilania systemu przesyłowego, gwarantują Spółce efektywne funkcjonowanie i stwarzają duże szanse jej perspektywicznego rozwoju.

 

KSG sp. z o.o. działa na obszarze zaliczanym do najbardziej zgazyfikowanych rejonów Polski (65,7% – przy średniej krajowej 41%). Obszar ten, liczy 60 600,4 km2.

 

KSG nadzoruje i organizuje pracę ośmiu Oddziałów Zakładów Gazowniczych w:
• Tarnowie,
• Krakowie,
• Jaśle,
• Jarosławiu,
• Rzeszowie,
• Kielcach,
• Lublinie,
• Sandomierzu,

Zobacz na mapie Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.wieksza mapa

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.