Kancelaria Prawnicza „Debeo” S.C

Kancelaria Prawnicza "Debeo" S.C

Kancelaria Prawnicza "Debeo" S.C

ul. Mogilska 16/9, 31-516 Kraków
Telefon: +48 (12) 423 08 62

Strona Internetowa: http://www.debeo.net 

Kancelaria zorganizowana jest w formie spółki cywilnej trzech radców prawnych.

Na rynku usług prawniczych działamy od 1 lipca 1991 roku.

 

Świadczymy pomoc prawną głównie na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego.

 

Wspólnikami kancelarii są radcowie prawni, posiadający duże doświadczenie zawodowe w różnych dziedzinach prawa.

 

Profil działalności:

1.w zakresie umów (przygotowanie tekstów umowy, udział w negocjacjach) 

2.w zakresie sporów (reprezentacja  przed sądami, organami administracji, urzędami, organami egzekucji)

3.w zakresie spółek prawa handlowego, fundacji
i stowarzyszeń (sporządzanie projektów aktów założycielskich, rejestracja, przekształcenia, połączenia
i podziały, bieżąca obsługa walnych zgromadzeń) 

4.w zakresie dochodzenia roszczeń majątkowych (mediacja, spory sądowe, egzekucja)   

5.doradztwo w zakresie prawa bankowego w tym udział
w procesie negocjacji umów restrukturyzacji i windykacji oraz upadłości

6.w zakresie roszczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów w sztuce lekarskiej oraz szkód, spowodowanych siłami natury, nienależytego wykonania umów inwestycyjnych.

Zobacz na mapie Kancelaria Prawnicza "Debeo" S.Cwieksza mapa

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.