„International House” Wojciechowscy Sp.j.

"International House" Wojciechowscy Sp.j.

"International House" Wojciechowscy Sp.j.

ul. Piłsudskiego 6, 31-109 Kraków
Telefon: +48 (12) 422 64 82

Strona Internetowa: http://www.ih.pl 

 

Szkoła języka angielskiego dysponuje wieloma wysoko wykwalifikowanymi i doświadczonymi nauczycielami, którzy oprócz zajęć dydaktycznych, pomagają w pracy nowym pedagogom. Dzięki temu nauczyciele mogą na bieżąco dzielić się pomysłami i rozwiązaniami z kolegami i razem spędzać czas poza pracą. Około jedna trzecia zatrudnionych w szkole to Polacy, więc osoby z krajów angielskojęzycznych mogą liczyć na ich pomoc i rady w sprawach dotyczących miasta, kraju i jego mieszkańców.

Do kluczowych kompetencji IHouse, którym szkoła zawdzięcza swoją silną pozycję na rynku, zaliczają się znakomite wyniki w zakresie kształcenia nauczycieli i opracowywania materiałów dydaktycznych, nauczania ogólnego języka angielskiego oraz języka dla celów akademickich, a także nauczanie dzieci. Nauczyciele z reguły prowadzą zajęcia z różnorodnymi grupami uczniów, chociaż szkoła dba o to, by rozwijali własne kompetencje pedagogiczne. W tym celu oferujemy nauczycielom przez cały rok oficjalną i nieoficjalną pomoc w planowaniu zajęć, w tym uczestnictwo oraz prowadzenie warsztatów metodycznych. W przyszłości planujemy zorganizować kurs specjalistyczny w zakresie nauczania dzieci. Będzie on przeznaczony dla nauczycieli o niewielkim doświadczeniu zawodowym, którzy chcieliby rozwinąć swoje kwalifikacje w tym zakresie. Ponadto sprawami tej grupy wiekowej zajmuje się zastępca Dyrektora do spraw nauczania, którego zadaniem jest rozwiązywanie wszelkich zagadnień związanych z nauczaniem dzieci i młodzieży. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły mają dziewięć lat, więc są już “oswojeni" z ideą szkoły, umieją także czytać i pisać.

Ocena postępów w nauce angielskiego

Postępy w nauce oceniane są podczas egzaminów końcowych (w połowie i na końcu roku), które mają 50-procentowy udział w ocenie końcowej. Egzaminy przygotowywane są na każdy poziom, natomiast oceniane testy sprawdzające odbywają się po zakończeniu każdej większej partii materiału. Nauczyciele na bieżąco kontrolują także pracę uczniów, sprawdzając zadania domowe i kontrolując ich udział w lekcjach.

Zobacz na mapie "International House" Wojciechowscy Sp.j.wieksza mapa

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.