Archive for the ‘Urzędy’ Category

Gmina Zamość

Gmina Zamość ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość Telefon: +48 (84) 639 29 59 Telefon: +48 (84) 639 23 64 Strona Internetowa: http://www.gminazamosc.pl  Zobacz na mapie Gmina Zamośćwieksza mapa .. [przeczytaj calosc]

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27, 80-819 Gdańsk Telefon: +48 (58) 326 15 55 Telefon: +48 (58) 326 65 56 Strona Internetowa: http://www.wrotapomorza.pl  Województwo Pomorskie zajmuje powierzchnię ponad 18 tys. km 2, co stanowi około 6 proc. powierzchni Polski. Zamieszkuje je 2,2 mln mieszkańców, z czego zdecydowana większość przypada na skupiska miejskie. Stolica regionu Gdańsk, jest znana w Europie i na świecie z uwagi na narodziny i wielki zryw Solidarności w 1980 roku pod przywództwem Lecha Wałęsy. Zryw, który stał się impulsem dla demokratycznych przemian w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Zobacz na mapie U.. [przeczytaj calosc]

Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej Aleje Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa Telefon: +48 (22) 625 04 72 Telefon: +48 (22) 625 04 83 Strona Internetowa: http://www.samoobrona.org.pl  Zobacz na mapie Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiejwieksza mapa .. [przeczytaj calosc]

Urząd Gminy w Kaczorach

Urząd Gminy w Kaczorach ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory Telefon: +48 (67) 284 23 71 Telefon: +48 (67) 284 12 33 Strona Internetowa: http://www.kaczory.com.pl  Zobacz na mapie Urząd Gminy w Kaczorachwieksza mapa .. [przeczytaj calosc]

Urząd Miejski Brzozów

Urząd Miejski Brzozów ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów Telefon: +48 (13) 434 10 50 Telefon: +48 (13) 434 10 55 Strona Internetowa: http://www.brzozow.pl  Gmina Brzozów (województwo podkarpackie, powiat brzozowski) leży na skrzyżowaniu historycznych szlaków handlowych przecinających malownicze wzniesienia Podkarpacia, na trasie z Rzeszowa do Sanoka. Dziś przebiegają tędy drogi prowadzące w kierunku przejść granicznych z Ukrainą (Krościenko) i Słowacją (Radoszyce, Barwinek), a także trasy wiodące w Bieszczady, Beskid Niski i pogórze Przemyskie. Geograficznie obszar gminy należy do Pogórza Dynowskiego. Gminę przecina rzeka Stobnica. W wielu miejsco.. [przeczytaj calosc]

Urząd Gminy Janowiec Kościelny

Urząd Gminy Janowiec Kościelny Janowiec Kościelny 62, 13-111 Janowiec Kościelny Telefon: +48 (89) 626 20 02 fax. +48 (89) 626 21 86 Strona Internetowa: http://www.janowiec.com.pl  Urząd Gminy Janowiec Kościelny pracuje w następujących godzinach poniedziałek – piątek od godz. 7.15 do 15.15 Wójt Gminy  przyjmuje interesantów  w poniedziałek w godzinach 10.00-12.00 i 14.00-15.00 Pokój nr 4 Sekretarz Gminy  przyjmuje interesantów codzienie w godzinach pracy Urzędu Gminy od 7.15 – 15.15 Pokój nr 17 Zobacz na mapie Urząd Gminy Janowiec Kościelnywieksza mapa .. [przeczytaj calosc]

Urząd Gminy w Kramsku

Urząd Gminy w Kramsku ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk Telefon: +48 (63) 247 00 04 Telefon: +48 (63) 247 03 11 Strona Internetowa: http://www.kramsk.pl  Gmina Kramsk zajmuje powierzchnię ok. 131 km2. W powiecie konińskim sąsiaduje z gminami: Miastem Konin, Ślesin, Sompolno, Krzymów, Osiek Mały, Kościelec. Gmina Kramsk leży w Wielkopolsce, niedaleko Konina w sąsiedztwie Lichenia, miejsca kultu Maryjnego, odwiedzanego przez pielgrzymów z całego świata, gdzie powstała wspaniała bazylika, największy kościół w Polsce. To właśnie na naszej ziemi w lesie grąblińskim Matka Boża ukazała się pasterzowi Mikołajowi Sikatce. Tędy z c.. [przeczytaj calosc]

Urząd Gminy Ostrówek

Urząd Gminy Ostrówek ul. Ostrówek-Kolonia 32, 21-102 Ostrówek Telefon: +48 (81) 856 20 17 Telefon: +48 (81) 856 20 02 Strona Internetowa: http://www.ostrowek.pl  Na terenie gminy działają następujące urzędy i instytucje: Urząd Gminy Ostrówek 21 – 102 Ostrówek 32 Telefon: (081) 856 20 17 tel/fax. (081) 856 20 02 Urząd Pocztowy 21 – 102 Ostrówek Telefon: (081) 856 20 01 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 21 – 102 Ostrówek Telefon: (081) 856 20 08 Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim Oddział w Ostrówku 21 – 102 Ostrówek Telefon: (081) 856 20 04  Biblioteka Publiczna 21 – 102 Ostrówek Tel.. [przeczytaj calosc]

Urząd Gminy w Suchym Dębie

Urząd Gminy w Suchym Dębie ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb Telefon: +48 (58) 682 86 85 Strona Internetowa: http://www.suchy-dab.pl  Gmina Suchy Dąb to gmina położona na Żuławach Gdańskich pomiędzy Trójmiastem a Tczewem (Gdańsk-23km, Tczew-17km), w pobliżu dróg nr 1 i nr 7 oraz szlaku kolejowego Północ-Południe. Gmina zajmuje obszar 8466 ha (84,66 km2) co stanowi 10,71% powierzchni powiatu). Położona jest w zasięgu Obszaru Chronionego Krajobrazu „Żuławy Gdańskie”. Usytuowanie gminy na Żuławach Gdańskich, obszarze o glebach należących do najżyźniejszych w skali całego kraju (mady brunatne i gleby murszowe) sprawia, że gmina nasza ma charakte.. [przeczytaj calosc]

Urząd Gminy Rejowiec

Urząd Gminy Rejowiec ul. Dąbrowskiego 1, 22-360 Rejowiec Telefon: +48 (82) 568 81 45 Telefon: +48 (82) 568 86 60 Strona Internetowa: http://www.gmina.rejowiec.pl  Ziemie należące do obecnej gminy Rejowiec zostały podporządkowane tworzącemu się państwu Polan na przełomie IX i X wieku. Jednak do czasu odzyskania księstwa chełmskiego przez Królową Jadwigę w 1387 roku, na terenach tych stale toczyły się wojny i najazdy. Pierwszy z tych najazdów – księcia kijowskiego Włodzimierza – miał miejsce już w 981 roku. Podczas panowania książąt kijowskich nastąpiło wysiedlenie ludności polskiej oraz napływ ludności ruskiej. W latach 981-1387 na ziemiach tych pano.. [przeczytaj calosc]