Archive for the ‘Szkoły wyższe’ Category

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław Telefon: +48 (71) 320 50 20 Telefon: +48 (71) 320 51 00 Strona Internetowa: http://www.up.wroc.pl  Nauki przyrodnicze to kierunki przyszłości, dlatego warto wybrać studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu! Uczelnia oferuje: szeroki wybór kierunków studiów i specjalności, europejski standard kształcenia, nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne i laboratoria, wysoki standard domów studenckich, nowoczesne obiekty sportowe wraz z krytą pływalnią, możliwości pogłębiania zainteresowań i rozwijania naukowych pasji w studenckich kołach naukowych, szanse rozwoju talent&.. [przeczytaj calosc]

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań Telefon: +48 (61) 886 28 00 fax. +48 (61) 886 28 19 Strona Internetowa: http://www.wsus.pl  Zobacz na mapie Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznychwieksza mapa .. [przeczytaj calosc]

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz Telefon: +48 (52) 322 03 22 Mobile: +48 500 149 149 Strona Internetowa: http://www.kpsw.edu.pl  Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa powstała, podobnie jak inne uczelnie niepaństwowe, na wyraźne zamówienie społeczne najbliższego regionu. Jej narodziny zbiegły się  z wyjątkowymi okolicznościami współczesnej historii, to jest: pierwszego roku nowego XXI stulecia. Zbieżności te można odczytywać jako zapowiedź pomyślnej drogi dynamicznego rozwoju uczelni, co już znajduje potwierdzenie w dotychczasowym jej funkcjonowaniu.    Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy jest wyżs.. [przeczytaj calosc]

Politechnika Łódzka – Wydział Mechaniczny

Politechnika Łódzka – Wydział Mechaniczny ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź Telefon: +48 (42) 631 20 92 fax. +48 (42) 631 22 02 Strona Internetowa: http://www.mechaniczny.eu  Rynek pracy w coraz większym stopniu poszukuje inżynierów, a w szczególności inżynierów mechaników. Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej wychodzi temu naprzeciw oferując zgodny z tendencjami europejskimi system studiów (akredytacja międzynarodowej organizacji stowarzyszeń inżynierskich FEANI). Absolwenci mogą ubiegać się o tytuł Euro – Inżyniera uprawniający do wykonywania zawodu w krajach europejskich. Wydział Mechaniczny jest jednym z t.. [przeczytaj calosc]

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie ul. pl. Piłsudskiego 111 111, 12-100 Szczytno Telefon: +48 (89) 621 59 00 fax. +48 (89) 624 54 83 Strona Internetowa: http://www.wspol.edu.pl  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, jest publiczną szkołą wyższą – uczelnią zawodową służb państwowych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365), nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostką organizacyjną Policji w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Szkoła prowadzi szkolenia i doskonalenie zawodowe dla funkcjonariuszy Policji. Poza działalnością dydaktyczną uczelnia rozwija działalność nau.. [przeczytaj calosc]

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa Telefon: +48 (22) 561 88 00 Telefon: +48 (22) 569 68 32 Strona Internetowa: http://www.uksw.edu.pl  UKSW jest wyższą uczelnią publiczną, której początki sięgają 1954 roku, kiedy to nosiła miano Akademii Teologii Katolickiej. Od 1999 roku działa jako Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW). Aktualnie uczelnia kształci ponad 16 000 tysięcy studentów na 28 kierunkach studiów. Od 2010 r. uruchomione zostaną nowe kierunki studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna i filologia ze specjalnością filologia klasyczna. Studia prowadzone w systemi.. [przeczytaj calosc]

„Wszechnica Warmińska” Wyższa Szkoła Zawodowa

"Wszechnica Warmińska" Wyższa Szkoła Zawodowa ul. Mazurska 2, 11-100 Lidzbark Warmiński Telefon: +48 (89) 767 04 35 Telefon: +48 (89) 767 01 19 Strona Internetowa: http://www.ww.edu.pl  Zobacz na mapie "Wszechnica Warmińska" Wyższa Szkoła Zawodowawieksza mapa .. [przeczytaj calosc]

Politechnika Warszawska Wydział Fizyki

Politechnika Warszawska Wydział Fizyki ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Telefon: +48 (22) 234 76 60 Telefon: +48 (22) 628 21 71 Strona Internetowa: http://www.if.pw.edu.pl  Wydział Fizyki jest jednym z najmłodszych wydziałów Politechniki Warszawskiej utworzonym w wyniku podziału Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej i kontynuującym jego tradycje. Nauczanie fizyki w obecnym Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej ma już ponad stuletnią tradycję. Pierwszym wykładowcą fizyki był profesor Wiktor Biernacki. Spośród wybitnych fizyków, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju fizyki na Politechnice Warszawskiej należy wymieni.. [przeczytaj calosc]

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Olsztynie

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Olsztynie ul. Barczewskiego 11, 10-061 Olsztyn Telefon: +48 (89) 527 55 45 Telefon: +48 (89) 521 89 08 Strona Internetowa: http://www.wsiie.olsztyn.pl  Wydział Informatyki i Ekonomii ul. Barczewskiego 11, 10-061 Olsztyn Telefon: 089 521-89-08, 089 527-55-45 Wydział Socjologii i Pedagogiki ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn Telefon:/fax 089 535-77-92 Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie ul.Asnyka 10, 11-400 Kętrzyn Telefon:/fax Telefon: 089 752-37-53 Dział ds. Studiów i Studentów ul. Barczewskiego 11, 10-061 Olsztyn Telefon:/fax 089 521-89-08 Zobacz na mapie Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii. T.. [przeczytaj calosc]

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont”

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "Horyzont" ul. Wejherowska 28, 54-239 Wrocław Telefon: +48 (71) 788 94 25 Telefon: +48 (71) 799 19 37 Strona Internetowa: http://www.horyzont.eu  Jesteśmy jedną z najlepszych Uczelni niepublicznych na Dolnym Śląsku – według opinii studentów, ich rodziców oraz wykładowców Misją naszej Uczelni jest kształcenie studentów z uwzględnieniem najnowszych potrzeb rynku pracy w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska Programy nauczania na poszczególnych kierunkach studiów są tworzone w oparciu o standardy nauczania, które obowiązują na wszystkich uczelniach w P.. [przeczytaj calosc]