Archive for the ‘Szkoły wyższe’ Category

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna ul. Piwna 3, 87-800 Włocławek Telefon: +48 (54) 230 42 52 Telefon: +48 (54) 230 41 06 Strona Internetowa: http://www.wshe.pl  Zobacz na mapie Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomicznawieksza mapa .. [przeczytaj calosc]

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie al. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin Telefon: +48 (91) 422 58 58 fax. +48 (91) 452 69 44 Strona Internetowa: http://www.wsb.pl/szczecin/  Uczelnia nr 1 w Polsce Zachodniej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu szczyci się wieloletnim doświadczeniem w szkolnictwie wyższym. Jej osiągnięcia i wysoki poziom nauczania potwierdzają liczne rankingi, w których Uczelnia zajmuje czołowe miejsca. Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu kontynuuje politykę przyjętą przez uczelnię macierzystą. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu pragnie stać się jedną z najlepszych akademickich szkół bi.. [przeczytaj calosc]

Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach

Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce Telefon: +48 (41) 331 74 10 Telefon: +48 (41) 362 60 25 Strona Internetowa: http://www.wsh-kielce.edu.pl  Szkoła powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej nr DNS3-0145/TBM/60/93 z dnia 14 lipca 1993 r., a wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod liczbą porządkową 25. Wyższa Szkoła Handlowa działa w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statut Uczelni zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 05.12.2008 r. Uczelnia prowadzi studia pierwszego stopnia na kierunkach: „administracja”, „bezpieczeń.. [przeczytaj calosc]

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin Telefon: +48 (94) 347 85 00 fax. +48 (94) 342 59 63 Strona Internetowa: http://www.tu.koszalin.pl  Zobacz na mapie Politechnika Koszalińskawieksza mapa .. [przeczytaj calosc]

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa ul. Katowicka 68, 45-060 Opole Telefon: +48 (77) 441 08 82 Telefon: +48 (77) 442 35 25 Strona Internetowa: http://www.wsm.opole.pl  Uczelnia została utworzona 1 maja 2003r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003r. (Dz. U. nr 64, poz. 593). Jest jedyną państwową medyczną wyższą szkołą zawodową w Polsce i pierwszą uczelnią medyczną na Opolszczyźnie. Zapewnia edukację kadry medycznej według najnowszych standardów, zgodnych z wymogami Unii Europejskiej. Zobacz na mapie Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowawieksza mapa .. [przeczytaj calosc]

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa Telefon: +48 (22) 683 79 38 Telefon: +48 (22) 683 79 39 Strona Internetowa: http://www.wat.edu.pl  Opis Kierunków Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie jest państwową, akademicką szkołą wyższą, działającą od 1951r. Jest wojskowo-cywilną uczelnią politechniczną, kształcącą żołnierzy oraz osoby cywilne na potrzeby sił zbrojnych oraz gospodarki narodowej. Wojskowa Akademia Techniczna prowadzi studia I stopnia (inżynierskie/licencjackie), II stopnia (magisterskie) – stacjonarne i niestacjonarne – oraz przygotowuje do.. [przeczytaj calosc]

WYŻSZA SZKOŁA HOTELARSTWA, GASTRONOMII I TURYSTYKI W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA HOTELARSTWA, GASTRONOMII I TURYSTYKI W WARSZAWIE ul. Chodakowska 50, 03-816 Warszawa Telefon: +48 (22) 818 15 08 Telefon: +48 (22) 818 69 54 Strona Internetowa: http://www.wshgit.waw.pl  Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki powstała na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 kwietnia 1996 roku i wpisana jest do rejestru niepaństwowych szkół wyższych 18 maja 1996 roku pod numerem 84. 3 października 2003 roku, decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW-3-4003/1157/rej.84/Eko/03, szkoła uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów na poziomie magisterskim. Zobacz na mapie WYŻSZA SZKOŁA HO.. [przeczytaj calosc]

Wyższa Szkoła Rehabilitacji

Wyższa Szkoła Rehabilitacji ul. Obozowa 20, 01-161 Warszawa Telefon: +48 (22) 631 05 75 fax. +48 (22) 631 05 75 Strona Internetowa: http://www.wsr.edu.pl  W dniu 22 lutego 2007 r. Wyższa Szkoła Rehabilitacji została wpisana do rejestru,prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pod numerem 188. Od października roku akademickiego 2007/2008 w naszej uczelni uruchomione zostają studia pierwszego stopnia – licencjat – na kierunku fizjoterapia. Nauka w WSR trwa 3 lata, zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Zobacz na mapie Wyższa Szkoła Rehabilitacjiwieksza mapa .. [przeczytaj calosc]

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Telefon: +48 (41) 263 21 20 Telefon: +48 (41) 263 21 10 Strona Internetowa: http://www.wsbip.edu.pl  Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości (WSBiP) została utworzona na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-3-0145-51/AM/96 z dnia 19.03.1996r. Jest wpisana do rejestru wyższych uczelni niepaństwowych pod numerem 82. W WSBiP istnieje dwa wydziały (Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Nauk Społecznych i Technicznych)  w skład których wchodzi 12 kierunków studiów i 18 specjalności. Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestac.. [przeczytaj calosc]

Wyższa Szkoła Inżynieryjno – Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Inżynieryjno – Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie ul. Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów Telefon: +48 (17) 866 04 30 Telefon: +48 (17) 866 04 30 Strona Internetowa: http://www.wsie.edu.pl    Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie funkcjonuje na rynku edukacyjnym od 2000 r. Decyzją MEN  nr  DNS-1-0145-457/EKo/2000 z dnia 02 sierpnia 2000 r. została wpisana do rejestru niepublicznych uczelni zawodowych pod nr 43. Po uzyskaniu uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna została przekształcona w uczelnię niepubliczną, co zostało potwierdzone wpisem do rejestru uczelni niepublicznych po.. [przeczytaj calosc]