Archive for the ‘Szkoły wyższe’ Category

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin Telefon: +48 (94) 347 85 00 fax. +48 (94) 342 59 63 Strona Internetowa: http://www.tu.koszalin.pl  Zobacz na mapie Politechnika Koszalińskawieksza mapa .. [przeczytaj calosc]

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa ul. Katowicka 68, 45-060 Opole Telefon: +48 (77) 441 08 82 Telefon: +48 (77) 442 35 25 Strona Internetowa: http://www.wsm.opole.pl  Uczelnia została utworzona 1 maja 2003r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003r. (Dz. U. nr 64, poz. 593). Jest jedyną państwową medyczną wyższą szkołą zawodową w Polsce i pierwszą uczelnią medyczną na Opolszczyźnie. Zapewnia edukację kadry medycznej według najnowszych standardów, zgodnych z wymogami Unii Europejskiej. Zobacz na mapie Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowawieksza mapa .. [przeczytaj calosc]

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa Telefon: +48 (22) 683 79 38 Telefon: +48 (22) 683 79 39 Strona Internetowa: http://www.wat.edu.pl  Opis Kierunków Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie jest państwową, akademicką szkołą wyższą, działającą od 1951r. Jest wojskowo-cywilną uczelnią politechniczną, kształcącą żołnierzy oraz osoby cywilne na potrzeby sił zbrojnych oraz gospodarki narodowej. Wojskowa Akademia Techniczna prowadzi studia I stopnia (inżynierskie/licencjackie), II stopnia (magisterskie) – stacjonarne i niestacjonarne – oraz przygotowuje do.. [przeczytaj calosc]

WYŻSZA SZKOŁA HOTELARSTWA, GASTRONOMII I TURYSTYKI W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA HOTELARSTWA, GASTRONOMII I TURYSTYKI W WARSZAWIE ul. Chodakowska 50, 03-816 Warszawa Telefon: +48 (22) 818 15 08 Telefon: +48 (22) 818 69 54 Strona Internetowa: http://www.wshgit.waw.pl  Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki powstała na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 kwietnia 1996 roku i wpisana jest do rejestru niepaństwowych szkół wyższych 18 maja 1996 roku pod numerem 84. 3 października 2003 roku, decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW-3-4003/1157/rej.84/Eko/03, szkoła uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów na poziomie magisterskim. Zobacz na mapie WYŻSZA SZKOŁA HO.. [przeczytaj calosc]

Wyższa Szkoła Rehabilitacji

Wyższa Szkoła Rehabilitacji ul. Obozowa 20, 01-161 Warszawa Telefon: +48 (22) 631 05 75 fax. +48 (22) 631 05 75 Strona Internetowa: http://www.wsr.edu.pl  W dniu 22 lutego 2007 r. Wyższa Szkoła Rehabilitacji została wpisana do rejestru,prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pod numerem 188. Od października roku akademickiego 2007/2008 w naszej uczelni uruchomione zostają studia pierwszego stopnia – licencjat – na kierunku fizjoterapia. Nauka w WSR trwa 3 lata, zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Zobacz na mapie Wyższa Szkoła Rehabilitacjiwieksza mapa .. [przeczytaj calosc]

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Telefon: +48 (41) 263 21 20 Telefon: +48 (41) 263 21 10 Strona Internetowa: http://www.wsbip.edu.pl  Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości (WSBiP) została utworzona na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-3-0145-51/AM/96 z dnia 19.03.1996r. Jest wpisana do rejestru wyższych uczelni niepaństwowych pod numerem 82. W WSBiP istnieje dwa wydziały (Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Nauk Społecznych i Technicznych)  w skład których wchodzi 12 kierunków studiów i 18 specjalności. Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestac.. [przeczytaj calosc]

Wyższa Szkoła Inżynieryjno – Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Inżynieryjno – Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie ul. Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów Telefon: +48 (17) 866 04 30 Telefon: +48 (17) 866 04 30 Strona Internetowa: http://www.wsie.edu.pl    Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie funkcjonuje na rynku edukacyjnym od 2000 r. Decyzją MEN  nr  DNS-1-0145-457/EKo/2000 z dnia 02 sierpnia 2000 r. została wpisana do rejestru niepublicznych uczelni zawodowych pod nr 43. Po uzyskaniu uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna została przekształcona w uczelnię niepubliczną, co zostało potwierdzone wpisem do rejestru uczelni niepublicznych po.. [przeczytaj calosc]

Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego ul. Artyleryjska 3c, 10-165 Olsztyn Telefon: +48 (89) 534 32 03 fax. +48 (89) 534 33 20 Strona Internetowa: http://www.owsiiz.edu.pl  Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego    to przede wszystkim:   •   Największe doświadczenie spośród szkół niepaństwowych działających w regionie. •   Wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczno-naukowa, najnowocześniejsza w regionie baza dydaktyczna i nowoczesne metody kształcenia. •   Bogata oferta kształcenia, ze studiami inżynierskimi z .. [przeczytaj calosc]

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa Telefon: +48 (22) 593 10 00 Telefon: +48 (22) 593 10 20 Strona Internetowa: http://www.sggw.pl  www.sggw.tv www.sggw.pl/studia/   Kierunki studiów: I stopnia Stacjonarne: Architektura krajobrazu, Biotechnologia, Informatyka, Logistyka, Dietetyka, Pedagogika, Biologia, Budownictwo, Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Gospodarka przestrzenna, Informatyka i ekonometria, Inżynieria środowiska, Leśnictwo, Ochrona środowiska, Ogrodnictwo, Rolnictwo, Socjologia, Technika rolnicza i .. [przeczytaj calosc]

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia Telefon: +48 (58) 626 25 14 Telefon: +48 (58) 626 25 20 Strona Internetowa: http://www.amw.gdynia.pl  Powołanie do życia Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej było ściśle powiązane z odzyskaniem niepodległości i rozwojem sytuacji na polskim Wybrzeżu w roku 1918 i w latach następnych. Uzyskanie, co prawda niewielkiego, bo zaledwie 70-kilometrowego dostępu do morza nałożyło na ówczesne władze obowiązek zadbania o morskie bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. Z tą myślą Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekret powołujący z dniem 28 listopada 1918 roku Marynarkę Polską. W rok.. [przeczytaj calosc]