Archive for the ‘Laboratoria’ Category

Instytut Przemysłu Organicznego. Oddział w Pszczynie

Instytut Przemysłu Organicznego. Oddział w Pszczynie ul. Doświadczalna 27, 43-200 Pszczyna Telefon: +48 (32) 210 30 81 Strona Internetowa: http://www.ipo-pszczyna.pl  Zobacz na mapie Instytut Przemysłu Organicznego. Oddział w Pszczyniewieksza mapa .. [przeczytaj calosc]

ALERGO-MED Pracownia Alergologii i Immunologii

ALERGO-MED Pracownia Alergologii i Immunologii ul. Stefana Batorego 5, 31-135 Kraków Telefon: +48 (12) 634 06 08 Strona Internetowa: http://www.alergomed.com.pl  Alergia jest schorzeniem, które potrafi ujawnić się już w pierwszych dniach życia dziecka i może towarzyszyć nam przez całe życie lub ujawnić się w każdym jego okresie.    Nasza pracownia udostępnia Państwu szeroką ofertę badań laboratoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich badań mających na celu wykrycie i odpowiednie zdiagnozowanie toczących się w organizmie procesów alergicznych.    Dajemy Państwu możliwość upewnienia się czy zaobser.. [przeczytaj calosc]

Transfarm Sp. z o.o.

Transfarm Sp. z o.o. ul. Zaciszna 25a, 02-912 Warszawa Telefon: +48 (22) 550 47 00 fax. +48 (22) 550 47 90 Strona Internetowa: http://www.transfarm.pl  Transfarm Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem handlowym oferującym odbiorcom testy, odczynniki, wzorce diagnostyczne, aparaturę, materiały laboratoryjne, aparaturę medyczną, testy diagnostyki weterynaryjnej, wyposażenie i urządzenia do bezpiecznego transportu materiału biologicznego, wyposażenie oraz materiały techniki kryminalistycznej, a także sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, akcesoria i materiały eksploatacyjne. Transfarm Sp. z o.o. rozwija się i umacnia swoją pozycję na rynku dzięki spełnianiu oczekiwań klienta przy jednocze.. [przeczytaj calosc]

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach ul. Banacha 4, 44-100 Gliwice Telefon: +48 (32) 338 05 00 fax. +48 (32) 231 95 23 Strona Internetowa: http://www.pssegliwice.pis.gov.pl  Działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach, będący jednocześnie Dyrektorem Stacji. Statutowo Stacja zapewnia realizację jego zadań w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami: higieny środowiska, higieny pracy w zakładach.. [przeczytaj calosc]

Instytut Chemii Fizycznej PAN, Zakład Doświadczalny Chemipan

Instytut Chemii Fizycznej PAN, Zakład Doświadczalny Chemipan ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa Telefon: +48 (22) 632 45 13 Telefon: +48 (22) 343 33 85 Strona Internetowa: http://www.ichf.edu.pl/chemipan  Zakres działalności i specjalizacja W ZD CHEMIPAN wytwarzana jest w skali laboratoryjnej i półtechnicznej szeroka gama związków organicznych, w tym: związki heterocykliczn; trwałe wolne rodniki; kwasy acetylenowe i ich pochodne; substancje aktywne leków i półprodukty; odczynniki chemiczne; substancje o wysokiej czystości, w tym wzorce; feromony owadów; dyspensery feromonowe. Zobacz na mapie Instytut Chemii Fizycznej PAN, Zakład Doświad.. [przeczytaj calosc]

Instytut Chemii Organicznej Polska Akademia Nauk

Instytut Chemii Organicznej Polska Akademia Nauk ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa Telefon: +48 (22) 343 20 00 fax. +48 (22) 632 66 81 Strona Internetowa: http://www.icho.edu.pl  Instytut Chemii Organicznej PAN został utworzony 18 listopada 1964 roku na podstawie dekretu Rady Ministrów nr 352/64, podnoszącego Zakład Syntezy Organicznej Polskiej Akademii Nauk do rangi Instytutu Naukowo-Badawczego. Działalność naukowa Instytutu Chemii Organicznej rozpoczęła się jednak już w roku 1954 z chwilą utworzenia Zakładu Syntezy Organicznej Polskiej Akademii Nauk. Pierwszym dyrektorem Zakładu był profesor Osman Achmatowicz. Jego funkcję przejął w roku 1957 profesor Tadeusz Urbański. Zak.. [przeczytaj calosc]

Ika Pol Wojciech Byryski

Ika Pol Wojciech Byryski ul. Przy Bażantarni 4/6, 02-793 Warszawa Telefon: +48 (22) 649 24 05 Telefon: +48 (22) 859 14 39 Strona Internetowa: http://www.ikapol.pl  Nasza firma współpracuje z niemiecką firmą IKA Werke GmbH na zasadzie przedstawicielstwa, od 1991 roku. Na początku zaczynaliśmy od wprowadzania na rynek Polski tylko sprzętu laboratoryjnego. Choć firma IKA Werke jest bardzo znaną na świecie i doświadczoną firmą ( została założona w 1910 roku ), nie była wtedy znacząco zauważalna na naszym rynku. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami statystycznymi w laboratoriach Europy Zachodniej wynika, że 25 % wszystkich mieszadeł mechanicznych, homogenizatorów, mieszade.. [przeczytaj calosc]

SGS Polska

SGS Polska ul. Bema 83, 01-233 Warszawa Telefon: +48 (22) 329 22 22 Telefon: +48 (58) 661 07 00 Strona Internetowa: http://www.pl.sgs.com  Założona w 1878 roku firma SGS (Société Générale de Surveillance) jest największą niezależną organizacją na świecie zajmującą się inspekcją, kontrolą oraz certyfikacją wyrobów i usług na użytek międzynarodowej wymiany handlowej. Posiadamy sieć ponad 1 000 biur i własnych laboratoriów i ponad 50 000 pracowników. Swoje kompleksowe usługi realizujemy, zatrudniając wyso­ko wykwalifikowanych ekspertów z różnych branż w 140 krajach z całego świata. Nasi Auditorzy prowadzą audity zgo.. [przeczytaj calosc]

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział Metali Lekkich

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział Metali Lekkich ul. Piłsudskiego 19, 32-050 Skawina Telefon: +48 (12) 276 40 88 Strona Internetowa: http://www.imn.skawina.pl  Oddział Metali Lekkich w Skawinie jest samodzielną placówką naukowo-badawczą będącą częścią holdingu Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Instytut w Skawinie od ponad 50 lat zajmuje się tematyką badawczą związaną z przetwórstwem aluminium i stopów aluminium. Organizacyjnie struktura Instytutu składa się z Zakładów, Pracowni i Laboratoriów. Zakres ich działania skierowany jest na opracowania technologii przemysłowych oraz zastosowania wyrobów z aluminium i sto.. [przeczytaj calosc]

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oławie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oławie ul. 3 Maj 30, 55-200 Oława Telefon: +48 (71) 303 95 21 fax. +48 (71) 313 20 33 Strona Internetowa: http://zwik.olawa.pl  Pogotowie techniczne: 994 Zgłaszanie awarii wodno – kanalizacyjnych w dni powszednie w godz. 7:00 – 15:00 –Telefon: (71) 303 95 30  lub  (71) 303 95 37 w dni wolne od pracy oraz w godz. 15:00 – 7:00 – 994   OPIS DZIAŁALNOŚCI Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie jest spółką prawa handlowego o charakterze użyteczności publicznej. Jej nadrzędnym celem jest wykonywanie zadania własnego gminy w.. [przeczytaj calosc]