Archive for the ‘Laboratoria’ Category

Instytut Ochrony Środowiska

Instytut Ochrony Środowiska ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa Telefon: +48 (22) 621 36 70 Telefon: +48 (22) 625 10 05 Strona Internetowa: http://www.ios.edu.pl  Istniejący od 1986 roku Instytut Ochrony Środowiska otrzymał status Państwowego Instytutu Badawczego (PIB) – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Ochrony Środowiska w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. U. Nr 172, poz. 1165). W wyniku przeprowadzonej w 2010 r. przez MNiSW oceny parametrycznej dotyczącej działalności jednostki w latach 2005-2009 Instytut Ochrony Środowiska otrzymał kategorię 1 Komunikat Nr 19 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższe.. [przeczytaj calosc]

Śląskie Laboratoria Analityczne

Śląskie Laboratoria Analityczne ul. Żelazna 1 1, 40-851 Katowice Telefon: +48 (32) 359 09 19 fax. +48 (32) 359 09 29 Strona Internetowa: http://www.sla.pl        Śląskie Laboratoria Analityczne to jeden z największych prywatnych dostawców usług laboratoryjnych na terenie Kraju. Istniejemy od 1991 roku. W trakcie wieloletniej działalności zyskaliśmy opinię rzetelnego i wiarygodnego partnera w oczach naszych Klientów. Jesteśmy firmą wdrażającą nowoczesne technologie i innowacje w codzienną pracę laboratorium. Jesteśmy pierwszą placówką w Polsce, która wprowadziła elektroniczny przekaz wyników wykonywanych badań – system LDT.. [przeczytaj calosc]

Analizy Lekarskie mgr Włodzimierz Danielewski

Analizy Lekarskie mgr Włodzimierz Danielewski ul. Sienkiewicza 3b, 34-500 Zakopane Telefon: +48 (18) 206 22 00 Strona Internetowa: Zobacz na mapie Analizy Lekarskie mgr Włodzimierz Danielewskiwieksza mapa .. [przeczytaj calosc]

Instytut Przemysłu Organicznego. Oddział w Pszczynie

Instytut Przemysłu Organicznego. Oddział w Pszczynie ul. Doświadczalna 27, 43-200 Pszczyna Telefon: +48 (32) 210 30 81 Strona Internetowa: http://www.ipo-pszczyna.pl  Zobacz na mapie Instytut Przemysłu Organicznego. Oddział w Pszczyniewieksza mapa .. [przeczytaj calosc]

ALERGO-MED Pracownia Alergologii i Immunologii

ALERGO-MED Pracownia Alergologii i Immunologii ul. Stefana Batorego 5, 31-135 Kraków Telefon: +48 (12) 634 06 08 Strona Internetowa: http://www.alergomed.com.pl  Alergia jest schorzeniem, które potrafi ujawnić się już w pierwszych dniach życia dziecka i może towarzyszyć nam przez całe życie lub ujawnić się w każdym jego okresie.    Nasza pracownia udostępnia Państwu szeroką ofertę badań laboratoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich badań mających na celu wykrycie i odpowiednie zdiagnozowanie toczących się w organizmie procesów alergicznych.    Dajemy Państwu możliwość upewnienia się czy zaobser.. [przeczytaj calosc]

Transfarm Sp. z o.o.

Transfarm Sp. z o.o. ul. Zaciszna 25a, 02-912 Warszawa Telefon: +48 (22) 550 47 00 fax. +48 (22) 550 47 90 Strona Internetowa: http://www.transfarm.pl  Transfarm Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem handlowym oferującym odbiorcom testy, odczynniki, wzorce diagnostyczne, aparaturę, materiały laboratoryjne, aparaturę medyczną, testy diagnostyki weterynaryjnej, wyposażenie i urządzenia do bezpiecznego transportu materiału biologicznego, wyposażenie oraz materiały techniki kryminalistycznej, a także sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, akcesoria i materiały eksploatacyjne. Transfarm Sp. z o.o. rozwija się i umacnia swoją pozycję na rynku dzięki spełnianiu oczekiwań klienta przy jednocze.. [przeczytaj calosc]

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach ul. Banacha 4, 44-100 Gliwice Telefon: +48 (32) 338 05 00 fax. +48 (32) 231 95 23 Strona Internetowa: http://www.pssegliwice.pis.gov.pl  Działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach, będący jednocześnie Dyrektorem Stacji. Statutowo Stacja zapewnia realizację jego zadań w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami: higieny środowiska, higieny pracy w zakładach.. [przeczytaj calosc]

Instytut Chemii Fizycznej PAN, Zakład Doświadczalny Chemipan

Instytut Chemii Fizycznej PAN, Zakład Doświadczalny Chemipan ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa Telefon: +48 (22) 632 45 13 Telefon: +48 (22) 343 33 85 Strona Internetowa: http://www.ichf.edu.pl/chemipan  Zakres działalności i specjalizacja W ZD CHEMIPAN wytwarzana jest w skali laboratoryjnej i półtechnicznej szeroka gama związków organicznych, w tym: związki heterocykliczn; trwałe wolne rodniki; kwasy acetylenowe i ich pochodne; substancje aktywne leków i półprodukty; odczynniki chemiczne; substancje o wysokiej czystości, w tym wzorce; feromony owadów; dyspensery feromonowe. Zobacz na mapie Instytut Chemii Fizycznej PAN, Zakład Doświad.. [przeczytaj calosc]

Instytut Chemii Organicznej Polska Akademia Nauk

Instytut Chemii Organicznej Polska Akademia Nauk ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa Telefon: +48 (22) 343 20 00 fax. +48 (22) 632 66 81 Strona Internetowa: http://www.icho.edu.pl  Instytut Chemii Organicznej PAN został utworzony 18 listopada 1964 roku na podstawie dekretu Rady Ministrów nr 352/64, podnoszącego Zakład Syntezy Organicznej Polskiej Akademii Nauk do rangi Instytutu Naukowo-Badawczego. Działalność naukowa Instytutu Chemii Organicznej rozpoczęła się jednak już w roku 1954 z chwilą utworzenia Zakładu Syntezy Organicznej Polskiej Akademii Nauk. Pierwszym dyrektorem Zakładu był profesor Osman Achmatowicz. Jego funkcję przejął w roku 1957 profesor Tadeusz Urbański. Zak.. [przeczytaj calosc]

Ika Pol Wojciech Byryski

Ika Pol Wojciech Byryski ul. Przy Bażantarni 4/6, 02-793 Warszawa Telefon: +48 (22) 649 24 05 Telefon: +48 (22) 859 14 39 Strona Internetowa: http://www.ikapol.pl  Nasza firma współpracuje z niemiecką firmą IKA Werke GmbH na zasadzie przedstawicielstwa, od 1991 roku. Na początku zaczynaliśmy od wprowadzania na rynek Polski tylko sprzętu laboratoryjnego. Choć firma IKA Werke jest bardzo znaną na świecie i doświadczoną firmą ( została założona w 1910 roku ), nie była wtedy znacząco zauważalna na naszym rynku. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami statystycznymi w laboratoriach Europy Zachodniej wynika, że 25 % wszystkich mieszadeł mechanicznych, homogenizatorów, mieszade.. [przeczytaj calosc]