Archive for the ‘Instytucje publiczne’ Category

Urząd Gminy Milanów

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów Telefon: +48 (83) 356 70 02 Telefon: +48 (83) 356 70 27 Strona Internetowa: http://www.milanow.pl  Gmina Milanów leży w województwie lubelskim w odległości 70 km od Lublina i 55 km od Białej Podlaskiej. Sąsiaduje od północnego-zachodu z gminą Wohyń, od wschodu z gminami:Jabłoń i Wisznice, od północy z gminą Komarówka Podl., zaś od południa z gminami: Siemień i Parczew. Przez teren gminy przebiegają dwie znaczące drogi publiczne:  droga wojewódzka Międzyrzec Podlaski – Parczew oraz droga krajowa Radzyń Podlaski– Wisznice. Gminę przecina również linia PKP Łuk&oa.. [przeczytaj calosc]

Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni

Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni ul. Morska 83E, 81-225 Gdynia Telefon: +48 (58) 620 74 63 Telefon: +48 (58) 620 92 18 Strona Internetowa: http://www.frwsm.com.pl  Fundacja Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni (obecnie Akademii) została zarejestrowana 29 września 1990 roku i od tego czasu prowadzi działalność gospodarczą, z dobywając środki finansowe na wspomaganie rozwoju bazy naukowej i dydaktycznej Akademii Morskiej w Gdyni, przeznaczając w całości na ten cel zysk wypracowany na działalności gospodarczej. Zobacz na mapie Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyniwieksza mapa .. [przeczytaj calosc]

Urząd Gminy Łącko

Urząd Gminy Łącko ul. Łącko 445 445, 33-390 Łącko Telefon: +48 (18) 414 07 10 Telefon: +48 (18) 414 07 40 Strona Internetowa: http://www.lacko.pl  Gmina Łącko to gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim. Siedzibą gminy jest Łącko. Łącko nazywane jest stolicą krainy sadów. Sąsiaduje z gminami Kamienica, Krościenko nad Dunajcem, Łukowica, Ochotnica Dolna, Podegrodzie, Stary Sącz i miastem Szczawnica. Zobacz na mapie Urząd Gminy Łąckowieksza mapa .. [przeczytaj calosc]

Marecki Ośrodek Kultury

Marecki Ośrodek Kultury ul. Fabryczna 2, 05-270 Marki Telefon: +48 (22) 781 14 06 Telefon: +48 (22) 781 11 39 Strona Internetowa: http://www.mokmarki.pl  Marecki Ośrodek Kultury istnieje od marca 1984 roku. Jego siedzibą jest zabytkowy, ponad stuletni budynek z piękną wieżyczką, mieszczący się w centrum miasta przy ul. Fabrycznej 2. Głównym zadaniem tej instytucji jest popularyzacja wśród mieszkańców Marek szeroko rozumianej działalności kulturalnej: stworzenie warunków do harmonijnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez ustawiczną edukację kulturalną, która kształtuje nawyki twórcy i odbiorcy wartości naszego kręgu kulturowego. .. [przeczytaj calosc]

Urząd Gminy Łopiennik Górny

Urząd Gminy Łopiennik Górny ul. Łopiennik Górny 1, 22-351 Łopiennik Górny Telefon: +48 (82) 577 31 23 Telefon: +48 (82) 577 30 04 Strona Internetowa: http://www.lopiennikgorny.netbip.pl  Zobacz na mapie Urząd Gminy Łopiennik Górnywieksza mapa .. [przeczytaj calosc]

Urząd Patentowy RP

Urząd Patentowy RP ul. Niepodległości 188/192, 00-608 Warszawa Telefon: +48 (22) 579 00 00 fax. +48 (22) 579 00 01 Strona Internetowa: http://www.uprp.pl  Urząd Patentowy RP realizuje swoje podstawowe zadania w zakresie: udzielania ochrony prawnej na przedmioty własności przemysłowej, gromadzenia i udostępniania dokumentacji i literatury patentowej oraz współtworzy i popularyzuje zasady ochrony własności przemysłowej. Podstawowe zadania Urzędu dotyczące udzielania i utrzymywania ochrony prawnej są realizowane w oparciu o: ustawodawstwo krajowe dla zgłoszeń wnoszonych bezpośrednio do Urzędu Patentowego RP; porozumienia międzynarodowe: dla zgłoszeń .. [przeczytaj calosc]

Wojewódzki Związek Zrzeszeń Kupców i Usługodawców rok założenia

Wojewódzki Związek Zrzeszeń Kupców i Usługodawców rok założenia ul. Jaracza 45, 90-249 Łódź Telefon: +48 (42) 631 91 35 Telefon: +48 (42) 633 34 07 Strona Internetowa: http://www.zrzeszenie.lodz.pl  Wojewódzki Związek Zrzeszeń Kupców i Usługodawców w Łodzi jako organizacja zawodowa powstała w 1913 roku. Pierwotnie przyjęła ona nazwę Stowarzyszenie Polskich Kupców, Przemysłowców Chrześcijan w Łodzi. Organizacja powstała w celu niesienia pomocy kupcom chrześcijańskim. W pracach organizacyjnych bierze udział ksiądz Józef Gogolewski z parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi. To  dzięki Jego pracy Stowarzyszenie .. [przeczytaj calosc]

Urząd Gminy w Kuślinie

Urząd Gminy w Kuślinie ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin Telefon: +48 (61) 447 27 22 Telefon: +48 (61) 447 27 31 Strona Internetowa: http://www.kuslin.pl  Zobacz na mapie Urząd Gminy w Kuśliniewieksza mapa .. [przeczytaj calosc]

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa Telefon: +48 (22) 441 61 17 fax. +48 (22) 441 61 13 Strona Internetowa: http://www.chopin.nifc.pl  Narodowy Instytut Fryderyka Chopina powołany do życia w 2001 roku decyzją polskiego parlamentu, zajmuje się m.in.: badaniami naukowymi oraz popularyzacją wiedzy o Fryderyku Chopinie i jego muzyce, publikacjami, organizowaniem koncertów, konferencji, kursów, współdziała z instytucjami i organizacjami Chopinowskimi na całym świecie, gromadzi archiwalia i obiekty muzealne sprawuje kontrolę nad wykorzystaniem wizerunku i nazwiska Fryderyka Chopina prowadzi internetowe Centrum Informacji Chopinowskiej .. [przeczytaj calosc]

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki Telefon: +48 (22) 733 72 00 fax. +48 (22) 733 72 01 Strona Internetowa: http://www.pwz.pl  Powiat Warszawski Zachodni powstał w 1999 roku.  Dzięki swemu położeniu jest jednym z bardziej interesujących regionów w Polsce. Usytuowanie w centralnej części Województwa Mazowieckiego, za zachodnimi granicami Warszawy sprawia, że ma on doskonałe warunki dla rozwoju gospodarki. Zaś bliskość dużego kompleksu leśnego jakim jest Puszcza Kampinoska decyduje o atrakcyjności terenu jako miejsca sobotnio-niedzielnego wypoczynku licznych turystów z Warszawy i okolic. Powiat zajmuj.. [przeczytaj calosc]