Archive for the ‘Instytucje publiczne’ Category

Urząd Gminy Łopiennik Górny

Urząd Gminy Łopiennik Górny ul. Łopiennik Górny 1, 22-351 Łopiennik Górny Telefon: +48 (82) 577 31 23 Telefon: +48 (82) 577 30 04 Strona Internetowa: http://www.lopiennikgorny.netbip.pl  Zobacz na mapie Urząd Gminy Łopiennik Górnywieksza mapa .. [przeczytaj calosc]

Urząd Patentowy RP

Urząd Patentowy RP ul. Niepodległości 188/192, 00-608 Warszawa Telefon: +48 (22) 579 00 00 fax. +48 (22) 579 00 01 Strona Internetowa: http://www.uprp.pl  Urząd Patentowy RP realizuje swoje podstawowe zadania w zakresie: udzielania ochrony prawnej na przedmioty własności przemysłowej, gromadzenia i udostępniania dokumentacji i literatury patentowej oraz współtworzy i popularyzuje zasady ochrony własności przemysłowej. Podstawowe zadania Urzędu dotyczące udzielania i utrzymywania ochrony prawnej są realizowane w oparciu o: ustawodawstwo krajowe dla zgłoszeń wnoszonych bezpośrednio do Urzędu Patentowego RP; porozumienia międzynarodowe: dla zgłoszeń .. [przeczytaj calosc]

Wojewódzki Związek Zrzeszeń Kupców i Usługodawców rok założenia

Wojewódzki Związek Zrzeszeń Kupców i Usługodawców rok założenia ul. Jaracza 45, 90-249 Łódź Telefon: +48 (42) 631 91 35 Telefon: +48 (42) 633 34 07 Strona Internetowa: http://www.zrzeszenie.lodz.pl  Wojewódzki Związek Zrzeszeń Kupców i Usługodawców w Łodzi jako organizacja zawodowa powstała w 1913 roku. Pierwotnie przyjęła ona nazwę Stowarzyszenie Polskich Kupców, Przemysłowców Chrześcijan w Łodzi. Organizacja powstała w celu niesienia pomocy kupcom chrześcijańskim. W pracach organizacyjnych bierze udział ksiądz Józef Gogolewski z parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi. To  dzięki Jego pracy Stowarzyszenie .. [przeczytaj calosc]

Urząd Gminy w Kuślinie

Urząd Gminy w Kuślinie ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin Telefon: +48 (61) 447 27 22 Telefon: +48 (61) 447 27 31 Strona Internetowa: http://www.kuslin.pl  Zobacz na mapie Urząd Gminy w Kuśliniewieksza mapa .. [przeczytaj calosc]

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa Telefon: +48 (22) 441 61 17 fax. +48 (22) 441 61 13 Strona Internetowa: http://www.chopin.nifc.pl  Narodowy Instytut Fryderyka Chopina powołany do życia w 2001 roku decyzją polskiego parlamentu, zajmuje się m.in.: badaniami naukowymi oraz popularyzacją wiedzy o Fryderyku Chopinie i jego muzyce, publikacjami, organizowaniem koncertów, konferencji, kursów, współdziała z instytucjami i organizacjami Chopinowskimi na całym świecie, gromadzi archiwalia i obiekty muzealne sprawuje kontrolę nad wykorzystaniem wizerunku i nazwiska Fryderyka Chopina prowadzi internetowe Centrum Informacji Chopinowskiej .. [przeczytaj calosc]

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki Telefon: +48 (22) 733 72 00 fax. +48 (22) 733 72 01 Strona Internetowa: http://www.pwz.pl  Powiat Warszawski Zachodni powstał w 1999 roku.  Dzięki swemu położeniu jest jednym z bardziej interesujących regionów w Polsce. Usytuowanie w centralnej części Województwa Mazowieckiego, za zachodnimi granicami Warszawy sprawia, że ma on doskonałe warunki dla rozwoju gospodarki. Zaś bliskość dużego kompleksu leśnego jakim jest Puszcza Kampinoska decyduje o atrakcyjności terenu jako miejsca sobotnio-niedzielnego wypoczynku licznych turystów z Warszawy i okolic. Powiat zajmuj.. [przeczytaj calosc]

URZĄD MIEJSKI W PODDĘBICACH

URZĄD MIEJSKI W PODDĘBICACH ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice Telefon: +48 (43) 678 25 80 fax. +48 (43) 678 39 95 Strona Internetowa: http://www.gmina.poddebice.pl  Zobacz na mapie URZĄD MIEJSKI W PODDĘBICACHwieksza mapa .. [przeczytaj calosc]

Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie

Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno Telefon: +48 (56) 688 28 00 Telefon: +48 (56) 688 24 51 Strona Internetowa: http://www.pup-wabrzezno.pl  Zobacz na mapie Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźniewieksza mapa .. [przeczytaj calosc]

Urząd Pracy m. st. Warszawy

Urząd Pracy m. st. Warszawy ul. Grochowska 171B, 04-111 Warszawa Telefon: +48 (22) 512 43 00 fax. +48 (22) 813 20 32 Strona Internetowa: http://www.up.warszawa.pl  Urząd Pracy m.st. Warszawy działa w ramach zadań określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr. 69, poz.415 z późn.zm.). Urząd Pracy m.st. Warszawy jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy i wchodzi w skład administracji zespolonej. Urząd Pracy m.st. Warszawy realizuje zadania własne m.st. Warszawy jako gminy mającej status miasta na prawach powiatu oraz zadania zlecone z zakresu administracji przekazane porozumieniami zawartymi z jedn.. [przeczytaj calosc]

Urząd Gminy Krasnosielc

Urząd Gminy Krasnosielc ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc Telefon: +48 (29) 717 50 73 Telefon: +48 (29) 717 50 74 Strona Internetowa: http://www.krasnosielc.bip-jst.pl  Zobacz na mapie Urząd Gminy Krasnosielcwieksza mapa .. [przeczytaj calosc]