Archive for the ‘Gaz- dystrybucja, urzadzenia, napełnianie’ Category

Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnów Telefon: +48 (14) 632 31 00 fax. +48 (14) 632 31 11 Strona Internetowa: http://www.ksgaz.pl  Obszar działania KSG sp. z o.o. obejmuje 4 województwa Polski południowo-wschodniej: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie, w tym 69 powiatów i 546 gmin. Na tym obszarze przebiega jeden z głównych gazociągów krajowego systemu przesyłowego, zasilany gazem ziemnym pochodzącym z importu, a także ze złóż krajowych. Zlokalizowana jest tu bogata infrastruktura w postaci gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych, tłoczni i magazynów gazu, stacji redukcyjno – p.. [przeczytaj calosc]