Biuro Rachunkowe „DoS”

Biuro Rachunkowe „DoS”

Biuro Rachunkowe „DoS”

ul. Długojowska 141/1, 26-600 Radom
Mobile: +48 501 502 482
Telefon: +48 (48) 365 10 65

Strona Internetowa: http://www.dos.radom.pl 

Biuro Rachunkowe "DoS" powstało w 1993 roku.
Właścicielem biura jest doradca podatkowy Grażyna Drogomirecka-Nalewajko.

Podstawa prawna działalności:
1.Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Radomia pod numerem 8414 wydany w 1.10.1990 roku.
2.Świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr. 34398/02.
3.Wpis na listę doradców podatkowych Ministra Finansów nr 01882.
4.Polisa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Klientami są firmy o charakterze:

produkcyjnym

handlowym

usługowym ( w tym firmy transportowe).

Zobacz na mapie Biuro Rachunkowe „DoS”wieksza mapa

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.