„Aktywa” Kancelaria Biegłych Rewidentów

"Aktywa" Kancelaria Biegłych Rewidentów

"Aktywa" Kancelaria Biegłych Rewidentów

ul. Racławicka 2-4/307, 53-146 Wrocław
Telefon: +48 (71) 332 38 35
Telefon: +48 (71) 338 41 65

Strona Internetowa: http://www.aktywa.com.pl 

Działalność spółki koncentruje się na badaniu sprawozdań finansowych, usługowym prowadzeniu księgowości, obsłudze kadr i płac oraz doradztwie ekonomiczno-finansowym. Ponadto oferujemy usługi w zakresie opracowania wniosków kredytowych wraz z pomocą w uzyskaniu kredytu, rozliczania inwestycji, opracowywania biznes planów, doradztwa w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości oraz prowadzenie postępowań likwidacyjnych i upadłościowych.

Jesteśmy wypisani na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 513. Kwalifikacje naszych księgowych potwierdzają zaświadczenia i certyfikaty uprawniające do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych o nr 27098/01 i nr 17781/2007 wydane przez Ministerstwo Finansów.

Spółka jest ubezpieczona w PZU SA od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

 

Zobacz na mapie "Aktywa" Kancelaria Biegłych Rewidentówwieksza mapa

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.